Skateboard

En värld där nationalitet, ålder eller kön saknar betydelse.

En arena där du är din egen motståndare.

Inga rätt eller fel. Där annorlunda är normalt. 

Passion och frustration. glädje och smärta. Oskiljaktligt sida vid sida. 

Det är skateboard.

Det är livet.


Text och foto Sebastian Streith

copyright info@sebastianstreith.com