Asfaltsdjungel

Våra ögon dras automatiskt till föremål, former och rörelser och vi behöver inte anstränga oss för att se dem. För att se det som är bortom det självklara krävs det ansträngning. Att se det som bara är bakom allt som sker, och sedan skapa något av det. Kanske är det som fotografi handlar om, att lyfta fram det som det som vi ofta glömmer att se skönheten i.

Lina Kantola

 
 
asfaltsdjungel_2.jpg
 
 
 
 

Text och bild Lina Kantola

Instagram